Tarihçe

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTEMİZİN TARİHÇESİ

 Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; 5662 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 29.05.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur.

Fakültemiz Muş Alparslan Üniversitesinin kuruluş kanunu ile kurulmuş, gerekli ön hazırlıkların tamamlanmasıyla, 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında ilk defa Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne öğrenci alarak eğitim faaliyetlerine başlamıştır. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında İktisat Bölümüne ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında İşletme Bölümüne öğrenci alınması ile eğitim yapılan bölüm sayımız üçe çıkmıştır. Ayrıca, 07/11/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/b-2 maddesi uyarınca, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümümüz açılmıştır.

Fakültemiz; 3 Profesör, 2 Doçent, 15 Dr. Öğr. Üyesi, 27 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi ile Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

           

Bölüm ve Anabilim Dallarımız:

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 1. Siyaset ve Sosyal Bilimler
 2. Hukuk Bilimleri
 3. Yönetim Bilimleri
 4. Kentleşme ve Çevre Sorunları
 • İktisat Bölümü
 1. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 2. İktisat Politikası
 3. İktisat Tarihi
 4. İktisat Teorisi
 • İşletme Bölümü
 1. Muhasebe Finansman
 2. Sayısal Yöntemler
 3. Üretim, Yönetim ve Pazarlama
 4. Yönetim ve Organizasyon
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü
 1. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Comments are closed