Misyon-Vizyon

                                                                                                                        İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Misyon
Fakültemizin misyonu; alanlarında meslek bilgisi ve bunları kullanma becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesine yönelik olarak lisans programlarının sürekli geliştirilmesini koordine etmek, bu programları değerlendirmek ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak, tüm bölümlerde eğitimin kalitesinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, çağın ve toplumun gereksinimlerini dikkate alarak yeni bölümlerin açılmasını teşvik etmek, bu konuda gerekli organizasyonu sağlamak ve bilimsel eğitim alanında yurt içi ve yurtdışı kuruluşlar ile işbirliği içinde olmaktır.

Vizyon
İktisadi ve İdari Bilimler alanında ilkeli ve başarılı öğrencilerin tercih ettiği; mezunlarının aldıkları eğitimle kamu ve özel sektörde başarılı kariyerler yaptığı; nitelikli bireylerin yetiştiği; ulusal ve uluslararası seviyede seçkin araştırmaların yapıldığı, kaliteli bir akademik kadroya sahip bir kurum olmaktır.

 

Comments are closed