Öğrenci Memnuniyet Anketi

Sevgili Öğrenciler; Cevaplayacağınız bu anket, Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin mevcut durumunu ortaya koymak ve geleceğe dönük yapılabilecek iyileştirmeleri saptamak amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle katılımınız ve ankete vereceğiniz samimi cevaplarınız bizim için çok önemlidir. Lütfen anketi cevaplarken aşağıdaki hususlara dikkat ediniz. 1) Bu dönem aldığınız …

Continue reading