Dünyada ve Türkiye’de Katılım Bankacılığı Konuşuldu

Katılım bankacılığının tarihinden günümüze dönüşümü anlatılan programda öğrenciler için kariyer imkanlarından bahsedildi. Staj olanakları ve iş hayatında gerekli becerilerin üzerinde duruldu.