2020-2021Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Mazeretleri Nedeniyle Yarıyıl İçi Sınavına Giremeyen Mazereti Kabul Edilen Öğrenci Listesi

İktisat

Adı Soyadı

Okul Numarası

Rapor Tarihleri

Alacağı Dersler

Figen GÜZEL

160603051

30.11.2020

IKT301 Ekonometri I

Esma KARADAĞ

160603001

05.12.2020

İŞL103 Genel Muhasebe I