Arş.Gör.Muhammet Levet “Finansal ve Politik Riskin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: BIST’de Yer Alan Bankalar Üzerine Bir Uygulama” Başlıklı Yüksek Lisans Tez Sunumunu Gerçekleştirdi